top of page

"יומן מסע מהבור אל האור" - פרק 9: חוזרת למסלול

זהו, הגיע הרגע לחזור למסלול ממנו נזרקתי בתאונה חזיתית משתקת, לפני יותר משנתיים... רגע שלא באמת חשבתי שיקרה אז, אבל הוא קורה, ממש עכשיו, הגעתי לשלב 12....
Comments


bottom of page