"יומן מסע מהבור אל האור" - פרק 4: תוכנית פעולה ב12 שלבים

אז מצאתי את אשת המקצוע המתאימה, הסכמתי לעשות הכל כדי להבריא, ולחזור לעצמי, והדרך...? היא לא קצרה, היא מתחילה בשלב הראשון ותסתיים בעוד שנה...