top of page

"יומן מסע מהבור אל האור" - פרק 4: תוכנית פעולה ב12 שלבים

אז מצאתי את אשת המקצוע המתאימה, הסכמתי לעשות הכל כדי להבריא, ולחזור לעצמי, והדרך...? היא לא קצרה, היא מתחילה בשלב הראשון ותסתיים בעוד שנה...
bottom of page