top of page

"יומן מסע מהבור אל האור" -פרק 11: אריאל שלי

המשימה הושלמה, כנגד כל הסיכויים, רק אחוזי סיכוי בודדים להיקלט להריון, לשאת אותו וללדת, היא הגיעה
Comments


bottom of page